Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

I.
Uděluji tímto souhlas společnosti Nemocnice Žatec, o.p.s., se sídlem Husova 2796, Žatec, 43801, zapsána v OR OPS u KS Ústí n. L., oddíl O, vložka 11, IČO: 250 262 59, DIČ: CZ 250 262 59 (dále jen „Správce“), aby v souladu s Nařízením zpracovávala osobní údaje, které jsem uvedl/-a ve formuláři PaM-004 Dotazník uchazeče o zaměstnání.

II.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 6 měsíců od data poskytnutí.

III.
Osobní údaje, které budou zpracovány:
Jméno a příjmení;
Kontaktní údaje (telefon, email, adresa bydliště);
Osobní data poskytnutá v dotazníku pro uchazeče;
Osobní data poskytnutá v kontaktním formuláři na webových stránkách;
Osobní data poskytnutá v dokumentech k výběrovému řízení (životopis, certifikáty, reference);

IV.
Osobní údaje poskytnuté ve webovém formuláři budou zpracovávány pro účely výběru vhodného uchazeče o práci a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Po uzavření výběrového řízení budou osobní údaje zpracovávány pro účely zařazení do databáze uchazečů o práci po dobu 6 měsíců od data poskytnutí.

V.
Jsem srozuměn/-a se svým právem zejména:
Mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení);
Požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení);
Na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody (dle čl. 17 Nařízení);
Na omezení zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 Nařízení;
Na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení;
Odvolat tento souhlas (dle čl. 7 odst. 3 Nařízení);
Vznést námitku proti zpracování (dle čl. 15 Nařízení);

VI.
Zásady použití cookies na webových stránkách
Společnost Nemocnice Žatec, o.p.s. provozuje webové prezentace  https://www.nemzatec.cz, https://www.sancevzatci.cz/ a https://www.facebook.com/Nemocnice-%C5%BDatec-ops . Pokud některý z těchto webů navštívíte, automaticky ukládáme určité informace v protokolech serveru.
Patří mezi ně i soubory cookies – dle definice společnosti Google jde o „krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.“

Druhy cookies
Relační cookies
pomáhají ke správnému zobrazení stránek v průběhu vaší návštěvy a automaticky se mažou ve chvíli, kdy stránky opustíte
Permanentní cookies
se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. Samy o sobě vás neidentifikují jako konkrétní osobu, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení. Jsou využívána zejména pro účely statistik používání stránek. Permanentní cookies mohou být rovněž využívány hlavně pro měření a reklamu.
Reklamní cookies
umožňují zobrazovat cílenou reklamu na webových stránkách, které jsou začleněny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama se zobrazuje na základě chování anonymního uživatele na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče. Pokud jste například minule hledali pneumatiky na osobní auto, při vaší další návštěvě vám cílená reklama zpravidla zobrazí právě tuto službu.
Měřící cookies
umí poznat opakovanou návštěvu webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity při prohlížení stránek. Některá místa na našich webech mohou shromažďovat informace rovněž prostřednictvím tzv. pixelových značek. Ty mohou být sdíleny s třetími stranami, které pro nás zajišťují marketingové aktivity. Údaje shromážděné pomocí těchto pixelových značek, ale neumožňují rozeznat konkrétního uživatele, i když propojení s vašimi osobními údaji existuje.
Z pohledu GDPR cookies zpracováváme výhradně pro remarketingové aktivity (opětovné oslovení uživatelů, kteří naše webové stránky navštívili – Google AdWords, Seznam Sklik a Facebook Pixel na webu).
Cookies můžete vymazat nebo dopředu odmítnout jejich používání v příslušném nastavení vašeho prohlížeče. Pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když stránky navštívíte, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

VII.
Sdílení informací
Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:
Z právních důvodů – můžeme poskytnout Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že sdílení je nutné pro:
dodržování zákonů nebo právních předpisů a projednání soudních řízení nebo vyřízení žádostí státní správy,
uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,
zjištění, zabránění nebo jiného postupu při obraně právních nároků společnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. (např. proti podvodu), při technických potížích či bezpečnostních problémech,
ochrany před poškozením zdraví, majetku nebo zabezpečení společnosti Nemocnice Žatec, o.p.s., našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje právní předpis.

VIII.
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu včetně níže uvedeného poučení* pečlivě přečetl/-a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. Souhlas stvrzuji zaškrtnutím souhlasu na webovém formuláři, jak je vyobrazeno níže.

*Poučení Uchazeče o zaměstnání

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
osobní údaje uchazeče budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;
důvodem poskytnutí osobních údajů uchazeče o zaměstnání Správci je zařazení do výběrového řízení na aktuálně vypsanou volnou pracovní pozici a zařazení do databáze uchazečů o pracovní místa u Správce po dobu 6 měsíců;
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zaměstnance do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
Pokud něčemu ze zásad ochrany vašich osobních dat nerozumíte, kontaktujte nás prosím na adrese gdpr@nemzatec.cz.
Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí.