Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 O ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie  )

I.
Udeľujem týmto súhlas  spoločnosti Nemocnice Žatec, ops, so sídlom Husova 2796, Žatec, 43801, zapísaná v OR OPS na KS Ústí n. L., oddiel O, vložka 11, IČO: 250 262 59, DIČ: CZ 250 (ďalej len „Správca“), aby v súlade s Nariadením spracovávala osobné údaje, ktoré som uviedol/-a vo formulári PaM-004 Dotazník uchádzača o zamestnanie.

II.
Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 6 mesiacov od dátumu poskytnutia.

III.
Osobné údaje, ktoré budú spracované:
Meno a priezvisko;
Kontaktné údaje (telefón, email, adresa bydliska);
Osobné údaje poskytnuté v dotazníku pre uchádzačov;
Osobné údaje poskytnuté v kontaktnom formulári na webových stránkach;
Osobné údaje poskytnuté v dokumentoch na výberové konanie (životopis, certifikáty, referencie);

IV.
Osobné údaje poskytnuté vo webovom formulári budú spracovávané na účely výberu vhodného uchádzača o prácu a uzavretie pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Po uzavretí výberového konania budú osobné údaje spracovávané na účely zaradenia do databázy uchádzačov o prácu po dobu 6 mesiacov od dátumu poskytnutia.

V.
Som oboznámený/á so svojím právom najmä:
Mať prístup k svojim osobným údajom (podľa čl. 15 Nariadenia);
Požadovať ich opravu (podľa čl. 16 Nariadenia);
Na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ sú dané dôvody (podľa čl. 17 Nariadenia);
Na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 Nariadenia;
Na prenositeľnosť údajov v prípadoch stanovených v čl. 20 Nariadenia;
Odvolať tento súhlas (podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia);
Vzniesť námietku proti spracovaniu (podľa čl. 15 Nariadenia);

VI.
Zásady použitia cookies na webových stránkach
Spoločnosť Nemocnice Žatec, ops prevádzkuje webové prezentácie  https://www.nemzatec.cz , https://www.sancevzatci.cz/ a https://www.facebook.com/Nemocnice-%C5% BDatec-ops . Pokiaľ niektorý z týchto webov navštívite, automaticky ukladáme určité informácie v protokoloch servera.
Patria medzi ne aj súbory cookies – podľa definície spoločnosti Google ide o „krátke textové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Budúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.“

Druhy cookies
Relačné cookies
pomáhajú k správnemu zobrazeniu stránok v priebehu vašej návštevy a automaticky sa mažú vo chvíli, keď stránky opustíte.
Permanentné cookies
sa ukladajú v zariadení a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača. Samy o sebe vás neidentifikujú ako konkrétnu osobu, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie užívateľov pristupujúcich z určitého zariadenia. Sú využívané najmä pre účely štatistík používania stránok. Permanentné cookies môžu byť taktiež využívané hlavne na meranie a reklamu.
Reklamné cookies
umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach, ktoré sú začlenené do tohto reklamného systému. Cielená reklama sa zobrazuje na základe správania anonymného používateľa na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača. Pokiaľ ste napríklad minule hľadali pneumatiky na osobné auto, pri vašej ďalšej návšteve vám cielená reklama spravidla zobrazí práve túto službu.
Meracie cookies
vie spoznať opakovanú návštevu webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity pri prezeraní stránok. Niektoré miesta na našich weboch môžu zhromažďovať informácie aj prostredníctvom tzv. pixelových značiek. Tie môžu byť zdieľané s tretími stranami, ktoré pre nás zaisťujú marketingové aktivity. Údaje zhromaždené pomocou týchto pixelových značiek, ale neumožňujú rozoznať konkrétneho užívateľa, aj keď prepojenie s vašimi osobnými údajmi existuje.
Z pohľadu GDPR cookies spracovávame výhradne pre remarketingové aktivity (opätovné oslovenie používateľov, ktorí naše webové stránky navštívili – Google AdWords, Zoznam Sklik a Facebook Pixel na webe).
Cookies môžete vymazať alebo dopredu odmietnuť ich používanie v príslušnom nastavení vášho prehliadača. Ak tak urobíte, môžete byť nútení nastavovať niektoré voľby manuálne zakaždým, keď stránky navštívite, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

VII.
Zdieľanie informácií
Vaše osobné údaje nezdieľame s nikým, pokiaľ nedôjde k jednému z nasledujúcich prípadov:
Z právnych dôvodov – môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám, ak sme v dobrej viere presvedčení, že zdieľanie je nutné pre:
dodržiavanie zákonov alebo právnych predpisov a prerokovanie súdnych riadenie alebo vybavenie žiadostí štátnej správy,
uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane vyšetrenia ich možného porušenia,
zistenia, zabránenia alebo iného postupu pri obrane právnych nárokov spoločnosti Nemocnice Žatec, ops (napr. proti podvodu), pri technických problémoch či bezpečnostných problémoch,
ochrany pred poškodením zdravia, majetku alebo zabezpečenia spoločnosti Nemocnice Žatec, ops, našich užívateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžaduje alebo povoľuje právny predpis.

VIII.
Prehlasujem, že som si text tohto súhlasu vrátane nižšie uvedeného poučenia* starostlivo prečítal/a, obsahu rozumiem a súhlasím s ním. Súhlas potvrdzujem zaškrtnutím súhlasu na webovom formulári, ako je vyobrazené nižšie.

*Poučenie Uchádzača o zamestnanie

Správca týmto v súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie”), informuje, že: osobné údaje
uchádzača budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok;
dôvodom poskytnutia osobných údajov uchádzača o zamestnanie Správcovi je zaradenie do výberového konania na aktuálne vypísanú voľnú pracovnú pozíciu a zaradenie do databázy uchádzačov o pracovné miesta u Správcu po dobu 6 mesiacov;
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje zamestnanca do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.
Pokiaľ niečomu zo zásad ochrany vašich osobných dát nerozumiete, kontaktujte nás prosím na adrese gdpr@nemzatec.cz.
Vaše osobné údaje uchovávame v súkromí a bezpečí.